Gammelstads Kyrka


  • Gammelstads Kyrka
  • Under sommaren 2015 har vi demonterat ned och renoverat samtliga 365 blyinfattningar i världsarvet Gammelstads kyrka. Arbetet påbörjades i April och avslutades i September 2015.

    Ni kan läsa mer om kyrkan och dess historia här.

  • Gammelstads Kyrka
title_church